Nederlandse Gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal is sinds 2021 een officieel erkende taal. En dat is goed nieuws voor de ruim 13 duizend doven en 475 duizend slechthorenden in Nederland. Het is daarom nu tijd om ook de horenden kennis te laten maken met de Nederlandse Gebarentaal.

Sommige gebaren zijn eenvoudig en drukken de betekenis van het woord eenvoudig uit, zoals het werkwoord 'drinken'.
Maar andere woorden zijn heel ingewikkeld om uit te beelden en er zit een lang verhaal met een vaak boeiende achtergrond achter. Dikwijls met een logische reden, en wanneer je de reden verneemt, tovert het veelal een glimlach op je gezicht.

Het gezicht is trouwens ook heel belangrijk bij gebaren. Denk maar eens aan komiek Mr Bean. Niet dat alle doven hem nadoen, maar de mimiek vertelt wel heel veel van de boodschap.

Je kunt hiermee leuke woordspelletjes doen. Probeer het woord 'koffie’ maar eens met 4 verschillende uitdrukkingen uit te beelden;

  1. Vragend ( "Wil je koffie?")
  2. Verrassend ( "Ik wist niet dat jij koffie dronk")
  3. Afkeurend  ("He bah, koffie....!")
  4. Enthousiast ( "Ja heerlijk, koffie!")

Laat de persoon die tegen over de Hamster Borrel Plank zit maar raden welke emotie je uitbeeldt. En verzin er maar een aantal andere emoties bij als de sfeer er toch goed inzit.

Veel informatie over de gebaren vind je op de website van de Nederlandse Gebarencentrum (www.gebarencentrum.nl)

Hamsterborrelplank afbeeldingen website